Predchádzajúci

Impact Art

Tvoríme kultúrne iniciatívy, aby sme pomáhali komunitám rásť.
Názov projektu
Impact Art
Projektový manažér
Ladislav Kossár, Ladislav Kossár

Narodil sa chrobáčik – divadlo pre nepočujúce deti

V roku 2009 OZ Pro Vida už po druhýkrát zorganizovala unikátne predstavenie špeciálne upravené pre potreby nepočujúceho diváka. Vďaka ochotnej spolupráci Slovenského národného divadla a nepočujúcich umelcov sme upravili predstavenie po technickej aj zvukovej stránke, tak aby nepočujúci boli schopní rozumieť deju. Vďaka pretlmočeniu deja v posunkovom jazyku a zároveň nastavením vibrácií v takej miere, aby ich vnímali nepočujúci, ale nepôsobili rušivo pre počujúcich divákov.

Cieľom projektu je umožniť nepočujúcim podieľať sa na kultúrnych podujatiach, pomáhať prekonávať bariéru medzi svetom počujúcich a nepočujúcich, umožniť počujúcim lepšie pochopiť „svet ticha“ a zároveň zvyšovať rečové kompetencie, ktoré vedú deti so sluchovým postihnutím k úspešnej integrácii medzi počujúcich. Kultúra nepočujúcich čerpá z kultúry počujúcej väčšiny, je našou spoločenskou zodpovednosťou dať šancu aj nepočujúcim zažiť predstavenie špeciálne upravené pre ich potreby. „Pretože nepočuť neznamená nevnímať.“ Takéto kultúrne podujatia spájajú nielen srdcia organizátorov, ale umožňujú nám, počujúcim, lepšie pochopiť „svet ticha“ nepočujúcich.

Atmosféru hudobno – divadelného predstavenia pre nepočujúcich – „Narodil sa Chrobáčik“ zažilo už po druhýkrát spolu takmer 400 nepočujúcich detí z celého Slovenska.


Dracula a Rómeo a Zuzana – divadlo pre nepočujúce deti

Dracula a Rómeo a Zuzana – divadlo pre nepočujúce deti

Divadelné predstavenie pre deti so sluchovým postihnutím – Neslýchané divadlo je projekt, ktorý organizuje OZ PRO VIDA od svojho založenia.

V roku 2013 v spolupráci s Divadlom v Nitre a Divadlom Tiché Iskry sme už po šiesty krát umožnili deťom so sluchovým postihnutím z celého Slovenska zúčastniť sa divadelného predstavenia. V roku 2013 malo štyristo deti zo štyroch špeciálnych škôl možnosť vidieť predstavenie Dracula v Nitrianskom mestskom divadle. Deti z Detského domova v Bernolákove mali zas možnosť vidieť predstavenie nepočujúcich hercov z divadla Tiché Iskry a ich adaptáciu slávnej hry Rómeo a Júlia.


Malý princ – divadlo pre nepočujúce deti

Malý princ – divadlo pre nepočujúce deti

V roku 2012 sme spolupráci so Slovenským národným divadlom opäť umožnili deťom so sluchovým postihnutím z celého Slovenska zúčastniť sa divadelného predstavenia.

Tento rok sa baletné predstavenie slávnej knihy Malý Princ realizovalo v januári v novej budove SND pred očami 300 detí. Vizuálne veľmi bohatá scéna a veľkolepá scénická a kostýmová výprava upútali deti svojou bohatosťou a fantáziou.


Luskáčik – divadlo pre nepočujúce deti

Luskáčik – divadlo pre nepočujúce deti

Projekt Divadelné predstavenie pre deti so sluchovým postihnutím je jedným z dvoch projektov, ktorý v rámci darcovského portálu Dobrá krajina cez príspevky individuálnych darcov dáva ľudom možnosť meniť tvár krajiny, v ktorej žijú.

V roku 2010 OZ Pro Vida v spolupráci so Slovenským národným divadlom už po tretí krát umožnilo deťom so sluchovým postihnutím z celého Slovenska zúčastniť sa divadelného predstavenia. Vianočný stromček a detský svet plný radosti a detskej fantázie ožili 2.12.2010 v novej budove SND pred očami 300 detí v baletnej rozprávke Luskáčik. Svieži rytmus, plynulý sled obrazov a veľkolepá scénická a kostýmová výprava upútali deti svojou bohatosťou a fantáziou.

Luskáčik – divadlo pre nepočujúce deti

Luskáčik – divadlo pre nepočujúce deti

Popolvár – divadlo pre nepočujúce deti

Popolvár – divadlo pre nepočujúce deti

V prvom v roku 2008 sme pripravili prvé divadelné predstavenie pre nepočujúce deti – Popolvár.


Vyhliadková lavička

Vyhliadková lavička

V roku 2011 zorganizovala Nadácia PROVIDA súťaž pre mladých architektov a designerov s cieľom oživiť verejné plochy. Pre spoluprácu projektu pod názvom VYHLIADKOVÁ LAVIČKA sme oslovili občianske združenie PUNKT. Ako najvhodnejší priestor pre umiestnenie lavičky sme vybrali Rázusovo nábrežie. Hlavné mesto rekonštruovalo túto rozsiahlu zónu pozdĺž celého historického centra v nedávnej minulosti, rekonštrukcia rieši predovšetkým problém záplav zdvihnutím protipovodňového múru. Osadené klasické mestské lavičky sú problematické a nevyhovujúce – neponúkajú benefit výhľadu na jedinečnú scenériu Dunaja. Nábrežná promenáda tak stráca na kvalite a atraktivite. Vyhlásením dizajnérskej súťaže sa Nadácia PROVIDA a PUNKT rozhodli reagovať na tento problém.

Do súťaže bolo pozvaných v prvom kole v roku 2011 11 dizajnérov. Prizvaná 7 členná porota pozostávajúca zo zástupcov dizajnérskej, architektonickej obce, zástupcu mesta a vyhlasovateľov súťaže nevybrala z predložených návrhov ani jeden. V roku 2012 bola vyhlásená verejná medzinárodná súťaž, do ktorej sa prihlásilo 126 dizajnérov z rôznych krajín Európy. Víťazkou sa stala slovenská dizajnérka Helena Bergerová.

Projekt Vyhliadková lavička je príkladom spolupráce neziskového a podnikateľského sektora, ktoré spoločne so Starým Mestom dali príležitosť mladým talentom, aby sa realizovali v prospech domácich i zahraničných užívateľov bratislavského verejného priestoru.

Dizajn Helena Bergerová © 2012 pre PUNKT, o. z. a Nadácia PROVIDA
Organizátor projektu: PUNKT, o. z.
Hlavný partner: Nadácia PROVIDA
Partneri: Bratislava – Staré mesto a KLOCOK Poprad, s.r.o. (výrobca lavičiek)
S technickou podporou: Holcim Slovensko, a.s., 30/70 productions, s.r.o.
S finančnou podporou: Fond Táne Rosovej


Kafuli – Burkina Faso

Kafuli – Burkina Faso

Michaela Solnická je mladá česká architektka, ktorá sa venuje architektúre s ľudským rozmerom v afrických krajinách. Pracuje tiež v neziskovej organizácii Kafuli v Burkine Faso, ktorá sa zaoberá fair trade obchodom orientovaným na umenie a remeslá, zodpovedný turizmus a neformálne vzdelávanie. Nezisková organizácia sa nachádza v Bobo Dioulasso, v druhom najväčšom meste krajiny. Okrem ručnej výroby tašiek, obalov a iných remeselných výrobkov sa organizácia zaoberá aj vzdelávaním a školením žien, ktoré tieto výrobky vyrábajú.

Projekt, na ktorý prispela Nadácia PROVIDA v roku 2014 sumou 1 100 EUR sa týka výstavby nových prístreškov, ktoré značne zlepšia podmienky na prácu pre tamojšie ženy a poskytnú priestor pre školenia, vzdelávanie, neformálne stretnutia a komunitný život. Kafuli propaguje architektúru, ktorá si zakladá na udržateľných princípoch, používa nové technológie, zamestnáva a vzdeláva lokálnych ľudí, chráni životné prostredie a kultúrne dedičstvo krajiny.

Viac informácií o projekte nájdete na www.kafuli.org

img
Ladislav Kossár
ZAKLADATEĽ
Ladislav Kossár je zakladateľom a riaditeľom PROVIDY. Pomáha jej so strategickým smerovaním a investíciami do organizácií a jednotlivcov, ktorým rovnako záleží na udržateľnom riešení spoločenských problémov. Má ukončené právnické vzdelanie na Univerzite Komenského, študoval medzinárodné právo a kapitálové trhy na univerzitách v Szegede, Utrechte... Celé bio
Ladislav Kossár je zakladateľom a riaditeľom PROVIDY. Pomáha jej so strategickým smerovaním a investíciami do organizácií a jednotlivcov, ktorým rovnako záleží na udržateľnom riešení spoločenských problémov. Má ukončené právnické vzdelanie na Univerzite Komenského, študoval medzinárodné právo a kapitálové trhy na univerzitách v Szegede, Utrechte a na Harvarde. Po krátkej stáži v OSN v New Yorku pracoval pre Deutsche Bank v oblasti investičného bankovníctva a správe aktív v Londýne a Frankfurte. Desať rokov sa venoval rozvoju realitných projektov a investovaniu rizikového kapitálu. V súčasnosti sa venuje správe aktív, mentorovaniu mladých podnikateľov a poskytuje poradenstvo pre globálne neziskové organizácie Nexus Youth Summit a Dalajlama Fellows. Vo voľnom čase sa rád venuje basketbalu, umeniu a cestovateľskému fotografovaniu. Skryť bio
img
Ladislav Kossár
Zakladateľ