PredchádzajúciNasledujúci

NOVÁ VÝZVA 2021
11. ročník

Zapojte sa do štipendijného programu Štipendium Krídla - štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára
Názov projektu
NOVÁ VÝZVA 2021
11. ročník
Projektový manažér
Eva Horváthová
Stránka projektu
Štipendium krídla info
NOVÝ VÝZVA PRE ROK 2021 OTVORENÁ !!!


Už 10 rokov podporujeme mladých talentovaných študentov zo Slovenska, ktorí boli prijatí na niektorú zo zahraničných univerzít a majú potenciál priniesť riešenia vybraných spoločenských problémov v prospech lepšej spoločnosti.


KRITÉRIÁ VÝBERU:
- Schopnosti - pri výbere víťaza zavážia tvoje dosiahnuté študijné a profesionálne výsledky, ocenenia, vydané publikácie a pod.
- Angažovanosť - máš reálny plán, ako sa budeš vo svojej oblasti angažovať pre dobro širšej spoločnosti a to počas štúdia i po jeho ukončení
- Osobná integrita - zaujímajú nás tvoje hodnoty. Čo pre teba znamená etika? Ako sa budeš snažiť riešiť etické problémy v rámci svojej profesie?

AKO SA PRIHLÁSIŤ?
- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (1 x A4)
- motivačný list v slovenskom jazyku (1 x A4)
- email: stipendiumkridla@provida.sk

TERMÍN:
najneskôr do 5. októbra 2021

SUMA:
5000 EUR (bude rozdelených medzi najlepších uchádzačov)


Pozn.: zaslaním materiálov súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov Nadáciou PROVIDA na účely programu Štipendium Krídla a to do momentu vyhlásenia výsledkov.Tešíme sa na vaše prihlášky :)
img
Eva Horváthová
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR PROJEKTU KRÍDLA
Vyštudovala marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V PROVIDE zastrešuje všetky zahraničné a domáce nadačné projekty a taktiež má na starosti správu majetku nadácie a jej prevádzku.... Celé bio
Vyštudovala marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V PROVIDE zastrešuje všetky zahraničné a domáce nadačné projekty a taktiež má na starosti správu majetku nadácie a jej prevádzku. Skryť bio

Podporili sme

Zuzana Vikarská 2014
Zuzana Vikarská 2014
Marek Krizka 2014
Marek Krizka 2014
Alzbeta Dlha 2014
Alzbeta Dlha 2014
Jakub Chudik 2015
Jakub Chudik 2015
Kata Lacko 2015
Kata Lacko 2015
Karin Andrasikova 2015
Karin Andrasikova 2015
Katarina Zatkova 2016
Katarina Zatkova 2016
Ivana Smoleňova 2016
Ivana Smoleňova 2016