Vyhliadková lavička

V roku 2011 zorganizovala Nadácia PROVIDA súťaž pre mladých architektov a designerov s cieľom oživiť verejné plochy. Pre spoluprácu projektu pod názvom VYHLIADKOVÁ LAVIČKA sme oslovili občianske združenie PUNKT. Ako najvhodnejší priestor pre umiestnenie lavičky sme vybrali Rázusovo nábrežie. Hlavné mesto rekonštruovalo túto rozsiahlu zónu pozdĺž celého historického centra v nedávnej minulosti, rekonštrukcia rieši predovšetkým problém záplav zdvihnutím protipovodňového múru. Osadené klasické mestské lavičky sú problematické a nevyhovujúce – neponúkajú benefit výhľadu na jedinečnú scenériu Dunaja. Nábrežná promenáda tak stráca na kvalite a atraktivite. Vyhlásením dizajnérskej súťaže sa Nadácia PROVIDA a PUNKT rozhodli reagovať na tento problém.

Do súťaže bolo pozvaných v prvom kole v roku 2011 11 dizajnérov. Prizvaná 7 členná porota pozostávajúca zo zástupcov dizajnérskej, architektonickej obce, zástupcu mesta a vyhlasovateľov súťaže nevybrala z predložených návrhov ani jeden. V roku 2012 bola vyhlásená verejná medzinárodná súťaž, do ktorej sa prihlásilo 126 dizajnérov z rôznych krajín Európy. Víťazkou sa stala slovenská dizajnérka Helena Bergerová.

Projekt Vyhliadková lavička je príkladom spolupráce neziskového a podnikateľského sektora, ktoré spoločne so Starým Mestom dali príležitosť mladým talentom, aby sa realizovali v prospech domácich i zahraničných užívateľov bratislavského verejného priestoru.

Vyhliadková lavička

Dizajn Helena Bergerová © 2012 pre PUNKT, o. z. a Nadácia PROVIDA
Organizátor projektu: PUNKT, o. z.
Hlavný partner: Nadácia PROVIDA
Partneri: Bratislava – Staré mesto a KLOCOK Poprad, s.r.o. (výrobca lavičiek)
S technickou podporou: Holcim Slovensko, a.s., 30/70 productions, s.r.o.
S finančnou podporou: Fond Táne Rosovej